หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ให้บริการลง โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น , ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

รายละเอียดการให้บริการ รับลงประกาศโฆษณา และ ประกาศทางกฎหมายต่างๆ
 
· เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
· เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี
· เพิ่มทุน ลดทุนจดทะเบียนบริษัท
· กรรมการเข้า-ออก
· เลิกบริษัท
· ชำระบัญชี
· เปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
· ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
· งบดุล
· ไถ่ถอน,จำนอง
· บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
· บริษัทประกันภัย, บริษัท จำกัด (มหาชน)
· ประกาศให้ลูกค้ามารับสินค้าที่ซ่อม
· ย้ายสำนักงาน
· แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท
· เปลี่ยนตราประทับ
· เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
· ประกาศจ่ายเงินปันผล
· หนังสือบังคับจำนอง
· หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้
· ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้
· ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ลูกหนี้จำนำ
· ประกาศขอตั้งผู้จัดการมรดก
· ประกาศขอตั้งผู้อนุบาล, ผู้พิทักษ์
· ประกาศตามคำสั่งศาล
· ประกาศอื่นๆ

 

**ได้รับอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์ หนังสือพิมพ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย**
ll*หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ*ll
สสช 108/2554
ISSN 2229-0923
  
 
<<< อัตราค่าบริการลงประกาศหนังสือพิมพ์ >>>   
(ข้อความไม่เกินกระดาษ A4 1 แผ่น)  
พร้อมบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ และ ใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

(ประกาศ)

ราคา

(ไม่รวม vat 7%)

ราคา

(รวม vat 7%)

1.

ลงโฆษณา ประกาศ หนังสือพิมพ์

1

200.00

214.00

  

<<< มีบริการเซ็นต์ รับรองเอกสารต่างๆ โดย ทนายความวิชาชีพ   มีใบอนุญาติว่าความ ถูกต้องตามกฎหมาย  >>>


ติดต่อสอบถามรายละเอียด การลงโฆษณา

 Hot line : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา  : 089-212-4220 , 080-266-7590 

Office : 02-956-5335   /   Fax(auto) :  02-956-5655

Website : www.databusinesslaw.com , www.ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น.com

Email : databusinesslaw@hotmail.com , thamgroup@hotmail.com  

นสพ.บริการลงประกาศ วันจันทร์ วันศุกร์    (หยุดทำการ เสาร์-อาทิตย์ , นักขัตฤกษ์)

 

รับลงโฆษณา ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น ให้กับหน่วย งานราชการ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ และบริษัทเอกชนทั่วไป

ลงประกาศและโฆษณา ได้ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ข่าวเที่ยงตรง สื่อสร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย บริการประทับใจ 

 

Visitors: 397,863