คำถาม ที่พบบ่อย

           

 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฏหมายธุรกิจ

 

หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนและจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถูกต้องตามกฎหมาย ?

ตอบ: หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจดแจ้งการพิมพ์กับเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์กรุงเทพมหานคร โดยได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ เลขทะเบียน สสช 108/2554 สำหรับการออกหนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ

 

ทำไมหนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ ถึงมีขนาดเล็กกว่ากับหนังสือพิมพ์ทั่วไป ?

ตอบ: ที่เราจัดทำหนังสือพิมพ์ในขนาดA4 ก็เพื่อความสะดวกของทุกท่านในการจัดเก็บเอกสาร

 

คำว่า "หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่" นั้นหมายถึงอะไร ?

ตอบ: หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่นี้ คือ หนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการจำหน่าย หรือจ่ายแจก ในพื้นที่จังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทของคุณตั้งอยู่

 

หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใดบ้าง?

ตอบ: หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจมีพื้นที่จำหน่ายทั่วประเทศ โดยการบอกรับสมาชิกเป็นการทั่วไปทั่วประเทศ

 

ไม่เคยเจอหนังสือพิมพ์วางจำหน่ายตามท้องตลาด อยากทราบว่าการที่เราลงประกาศนั้น จะใช้ได้หรือไม่ ?

ตอบ: หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีการจำหน่ายแพร่หลายเหมือนหนังสือพิมพ์รายวันหัวสีต่าง ๆ ก็สามารถลงประกาศโฆษณาตามกฏหมายในหนังสือพิมพ์ได้ (ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทู้ถามที่ : 4001167)

 

หนังสือพิมพ์ที่ลงประกาศ ต้องเก็บไว้นานเท่าไหร่ ?

ตอบ: กฏหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ที่ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทนานแค่ไหน แต่เนื่องจากเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ ของบริษัท จึงถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ จึงควรเก็บเอกสารหลักฐานการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่รวมถึงรายงานการประชุมใหญ่ เพื่อใช้ในการอ้างอิง ควรเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 10 ปี

 

 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้น

การนัดประชุมผู้ถือหุ้น มีกรณีใดบ้างที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์?

ตอบ: การนัดประชุม หรือ คำบอกกล่าวเพื่อเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท หรือประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ก็ต้องดำเนินการบอกกล่าวเรียกประชุมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1175 โดยต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และ ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ ทุกครั้ง

 

ถ้าในประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์จะมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่?

ตอบ: ป.พ.พ. มาตรา 1175 กำหนดให้คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทนั้น ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และ ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ หากบริษัทจำกัดใดไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีความผิด ตามพ.ร.บ.กำหนดความรับผิดห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2499 มาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

การนับวันลงประกาศการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ นับอย่างไร?

ตอบ: การนับวันประชุมให้นับเอาวันที่ส่งคำบอกกล่าว หรือ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ บวกไป 8 วัน ก็จะได้วันที่จะประชุม เช่น กรณีลงหนังสือพิมม์และส่งจดหมาย วันที่ 1 ตุลาคม จะประชุมได้ในวันที่ 9 ตุลาคม
แต่กรณีวันที่ลงหนังสือพิมม์ และส่งจดหมาย เป็นคนละวันกัน ก็ให้ใช้วันที่ล่าสุดเป็นวันแรก เช่น ลงหนังสือพิมม์ วันที่ 1 ตุลาคม แต่ส่งจดหมาย วันที่ 3 ตุลาคม จะนัดประชุมได้วันที่ 11 ตุลาคม

 

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์และส่งหนังสือเรียนเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน อยากทราบว่าต้องทำทั้งสองอย่างภายใน 7 วัน ใช่หรือไม่ หรือต้องทำทั้งสองอย่างรวมกันไม่น้อยกว่า 14 วัน?

ตอบ: คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทั้งสองอย่าง จะต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่น ออกหนังสือนัดประชุมวันที่ 1 ตุลาคม ประชุมวันที่ 12 ตุลาคม แต่ลงประกาศหนังสือพิมม์ 5 ตุลาคม อย่างนี้ไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าจะออกหนังสือนัดประชุมเกิน 7 วัน แต่การประกาศหนังสือพิมม์ไม่ถึง 7 วันได้แค่ 6 วัน ซึ่งถ้าประกาศหนังสือพิมม์วันที่4 ตุลาคม เท่ากับ 7วัน พอดีอย่าง นี้ได้

 

       

Visitors: 397,860